Your Trusted 24 Hours Service Provider!
Taxi en  koerier service
  • Number #1 Provider
    of Industrial Solution
  • Global Certificate
    ISO 9001:2015
  • Award Winning
    Solution Of The Year

OOK VOOR GEVAARLIJKE STOFFEN EN GEKOELD TRANSPORT

A.D.R. is de Europese overeenkomst met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. De afkorting staat voor ‘Accord europĂ©en sur le transport des marchandises Dangereuses par Route’. A.D.R. Goederen zijn goederen die niet op de reguliere manier vervoerd kunnen worden. U kunt denken aan verf, spuitbussen, gassen etc. Voor het vervoer van deze goederen zijn speciaal hiervoor uitgeruste auto’s wettelijk verplicht. Ook de chauffeurs moeten opgeleid zijn voor het besturen van deze auto’s.

BC Koeriers heeft in haar wagenpark auto’s die geschikt gemaakt zijn voor het vervoer van A.D.R. goederen en heeft enkele chauffeurs die adequaat opgeleid zijn om deze goederen te vervoeren.

Tegenwoordig worden er steeds hogere eisen gesteld voor het vervoer van aan bederving onderhevige goederen. Het komt dan ook steeds meer voor dat deze goederen gekoeld vervoerd moeten worden. BC Koeriers heeft de beschikking over enkele koelauto’s.
Met deze koelauto’s kan BC Koeriers u ook van dienst zijn bij het vervoer van deze goederen!